//30% (*) en abrics, plomes i parkes. 3×2 la resta … exclusiu CLIENT PREFERENT